Výdej zápisových lístků

Na ZŠ Školní se budou vydávat rodičům vycházejících žáků zápisové lístky.

Upozorňujeme Vás, že si můžete vyzvednout zápisový lístek ve středu 7. 3. 2018 od 1400 do 1630 ve vestibulu školy. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete si jej vyzvednout v následujících dnech (mimo pátek) od 800 do 1400 na sekretariátě školy nejpozději do čtvrtka 15. 3. 2018. Zápisový lístek nemůžeme předat dětem, protože jej smíme vydat jen zákonnému zástupci žáka, který jeho převzetí potvrdí svým podpisem.

Pečlivě si ho uschovejte až do doby, kdy bude Vaše dítě přijato na SŠ. Pak vyplníte 1. část zápisového lístku a odešlete nebo ho osobně doručíte na střední školu, kam byl žák přijat a kam se rozhodl nastoupit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky, protože ho chce uplatnit na jiné škole, kam byl přijat na základě odvolání. V tomto případě si vyzvednete osobně zápisový lístek na SŠ po předložení Rozhodnutí o přijetí na odvolání a škola Vám potvrdí zrušení zápisu na lístek. Pak vyplníte jeho 2. část a odevzdáte na SŠ, kam se Vaše dítě dostalo na základě odvolání.

 

Mgr. Květoslava Walová

výchovný - kariérový poradce

Přidáno 2. 3. 2018, autor: správce webu