Společně proti šikaně

V týdnu od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 se na ZŠ Slezská konala rozsáhlá preventivní akce. Metodička prevence Mgr. Dana Macurová společně s paní učitelkou Mgr. Dagmar Slovákovou vymyslely pro děti preventivní program položený na základech zážitkové pedagogiky, který byl náplní a způsobem provedení určen pro děti prvního stupně.

Celý program se kvůli nárokům na prostor realizoval v tělocvičně. Několik stanovišť, která byla obsahově sjednocena tématem šikana, byla obohacena hrami zaměřenými na stmelování kolektivu. Do rolí školitelů se na jednotlivých stanovištích vžili žáci 8. a 9. ročníku.

Aby nebyli žáci druhého stupně o nic ochuzeni, vyslechli si v týdnu před podzimními prázdninami přednášku na téma šikany od odborníků z PPP v Orlové s promítáním filmu Mezi stěnami a besedu o šikaně s pracovníkem OSPODu.

Pevně věříme, že si všechny děti program užily a odnesly si cenné informace – především tu, že celý tým pedagogů ZŠ Slezská má k šikaně nulovou toleranci.

 

Mgr. Dagmar Slováková


Zobrazení: Alba | Podle data

Společně proti šikaně