Škola v přírodě

          

 
Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.
 

Celý projekt ozdravného pobytu byl zaměřen na ekologii, environmentální výchovu a pobyt na čerstvém vzduchu. Děti se seznámily s lesním ekosystémem, vlivem a dopadem lidské činnosti na lesní ekosystém, významem lesa pro člověka, ochraně ovzduší, provázaností lesního ekosystému. Díky krásnému počasí probíhala velká část výuky v lese. Mimo tento program žáci absolvovali spoustu dalších aktivit, které vedly k upevňování vztahů mezi nimi - jako jsou kamarádství, ohleduplnost, význam skupinové práce, ochota pomoci druhému…

Součástí školy v přírodě byl i půldenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde děti navštívily podnik na výrobu svíček Unipar, Svět kamenů a rožnovskou výrobnu čokolády.

Celkově dle dětí i rodičů je ozdravný pobyt kladně hodnocen.

Jana Pechová

Ministerstvo životního prostředí
 
Státní fond životního prostředí

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Škola v přírodě