Recitační soutěž

Pěkné druhé místo získal žák VIII. B Filip Bernatík, žákyně VII. B Aneta Malecová zvítězila.

V  sobotu 23. března se zúčastnila Okresního kola přehlídky dětské recitace v Havířově. Připravila si básně od Miloše Kratochvíla Popelka a od Jiřího Žáčka Voda voděnka.  I když nezvítězila, velice pěkně reprezentovala naši školu i město Orlová. Získala také další zkušenosti v přednesu básní.

Oběma žákům naší školy blahopřejeme!

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Recitační soutěž