Plavání měst

Celá akce byla ovlivněna covidovými opatřeními a celková účast byla podstatně nižší, než předešlé ročníky. ZŠ Školní a Slezská významně přispěly svými bodovými zisky    k tomuto umístění. V jednotlivých kategoriích obsadili 3. místo Dagmar Blahutová, Eliška Valachovičová a Marek Tešnar. 2. místo si vyplavala Marie Hrbáčová a vítězství ve svých kategoriích si odnesli Martin Tešnar a Kateřina Rašová. Všem zúčastněným plavcům patří velké poděkování. Tak zase za rok na bazénu v Orlové.

 

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Plavání měst