Planetárium

11. prosince navštívili žáci 5. tříd v rámci výuky přírodovědy planetárium v Ostravě. V promítacím sále se pokochali pohledem na noční hvězdnou oblohu a nejznámější souhvězdí, zhlédli naučný film o planetách sluneční soustavy. Po výživné svačince se páťáci věnovali interaktivní části planetária – vyzkoušeli si pohyb na Měsíci, spustili vlnu tsunami, změřili sílu zemětřesení, ocitli se na planetě Mars a proletěli se kosmickou lodí. Návštěva planetária všem přiblížila učivo o vesmíru, kterému se v hodinách přírodovědy věnují.


Zobrazení: Alba | Podle data

Planetárium