Pedagogický sbor Školní

Jméno a příjmení e-mail  
Mgr. Hana Rettová reditelka@zsskolni.org ředitelka školy
Mgr. Lenka Stanieková l.staniekova@zsskolni.org zástupkyně ředitelky
Mgr. Tereza Kapiasová t.kapiasova@zsskolni.org zástupkyně ředitelky
Mgr. Jiřina Štrbová j.strbova@zsskolni.org výchovný poradce
Ing. Romana Zapletalová r.zapletalova@zsskolni.org ICT koordinátor
Mgr. Michaela Krysková m.kryskova@zsskolni.org I.A
Mgr. Jitka Baronová j.baronova@zsskolni.org I.B
Mgr. Martina Sobotíková m.sobotikova@zsskolni.org II.A
Mgr. Martina Bartoňková m.bartonkova@szskolni.org II.B
Mgr. Marie Švikruhová m.svikruhova@zsskolni.org III.A
Mgr. Jana Jelenová j.jelenova@zsskolni.org III.B
Mgr. Ľubomíra Godulová l.godulova@zsskolni.org   III.C, logoped preventista
Mgr. Jarmila Wotkeová j.wotkeova@zsskolni.org IV.A
Mgr. Marie Kopecká m.kopecka@zsskolni.org IV.B
Mgr. Jana Pechová j.pechova@zsskolni.org IV.C, koordinátor EVVO
Mgr. Martina Adamská m.adamska@zsskolni.org V.A
Mgr. Eva Dluhošová e.dluhosova@zsskolni.org V.B
Mgr. Ivana Szotkowská i.szotkowska@zsskolni.org V.C
Mgr. Radmila Berná r.berna@zsskolni.org VI.A
Mgr. Růžena Miczová r.miczova@zsskolni.org VI.B
Mgr. Petra Pavlíková p.pavlikova@zsskolni.org VII.A
Mgr. Radmila Olišarová r.olisarova@zsskolni.org VII.B
Mgr. Barbora Janitorová b.janitorova@zsskolni.org VIII.A, metodik prevence
Mgr. Marek Tešnar m.tesnar@zsskolni.org VIII.B
Soňa Kotasová s.kotasova@zsskolni.org IX.A
Mgr. Květoslava Walová k.walova@zsskolni.org IX.B, kariérní poradce
Mgr. Jitka Bártová j.bartova@zsskolni.org IX.C
Mgr. Jana Kijonková j.kijonkova@zsskolni.org učitelka II.stupeň - netřídní
Mgr. Jana Drastichová j.drastichova@zsskolni.org učitelka II.stupeň - netřídní
Mgr. Mária Janetová m.janetova@zsskolni.org učitelka II.stupeň - netřídní
Mgr. Miroslava Křemenová m.kremenova@zsskolni.org učitelka II.stupeň - netřídní
Petra Wolfová druzina.skolni@zsskolni.org vedoucí školní družiny
Bc. Jana Motyková druzina.skolni@skolni.org školní družina
Bc.Gabriela Šimíková druzina.skolni@zsskolni.org školní družina
Andrea Švikruhová druzina.skolni@zsskolni.org školní družina
Miroslava Valová druzina.skolni@zsskolni.org   školní družina
Mgr. Hana Vonzinová druzina.skolni@zsskolni.org školní družina

Přidáno 23. 11. 2017, autor: J4W Admin