Pedagogický sbor Školní

Mgr. Hana Rettová reditelka@zsskolni.org ředitelka školy
Mgr. Lenka Stanieková l.staniekova@zsskolni.org zástupkyně ředitelky
Mgr. Tereza Kapiasová t.kapiasova@zsskolni.org zástupkyně ředitelky
Ing. Romana Zapletalová r.zapletalova@zsskolni.org ICT koordinátor
Mgr. Květoslava Walová k.walova@zsskolni.org kariérní poradce
Mgr. Marie Švikruhová m.svikruhova@zsskolni.org I. A
Mgr. Eva Dluhošová e.dluhosova@zsskolni.org I. B
Mgr. Renata Vavříčková r.vavrickova@zsskolni.org II. A
Mgr. Jitka Baronová j.baronova@zsskolni.org II. B
Mgr. Martina Sobotíková m.sobotikova@zsskolni.org III. A
Mgr. Martina Bartoňková m.bartonkova@zsskolni.org III. B
Mgr. Ivana Szotkowská  i.szotkowska@zsskolni.org IV. A
Mgr. Martina Adamská m.adamska@zsskolni.org IV. B
Mgr. Ľubomíra Godulová l.godulova@zsskolni.org  IV. C, logoped preventista
Mgr. Tereza Baselová t.baselova@zsskolni.org V. A
Mgr. Marie Kopecká m.kopecka@zsskolni.org V. B
Mgr. Jana Pechová j.pechova@zsskolni.org V. C, koordinátor EVVO
Mgr. Jitka Bártová j.bartova@zsskolni.org VI. A
Mgr. Miroslava Křemenová m.kremenova@zsskolni.org VI. B
Mgr. Radmila Berná r.berna@zsskolni.org VII. A
Mgr. Růžena Miczová r.miczova@zsskolni.org VII. B
Mgr. Petra Pavlíková p.pavlikova@zsskolni.org VIII. A, metodik prevence
Mgr. Radmila Olišarová r.olisarova@zsskolni.org VIII. B
Mgr. Barbora Janitorová b.janitorova@zsskolni.org IX. A, výchovný poradce
Mgr. Marek Tešnar m.tesnar@zsskolni.org IX. B
Mgr. Jiřina Štrbová j.strbova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Jana Kijonková j.kijonkova@zsskolni.org netřídní učitel
Mgr. Jana Drastichová j.drastichova@zsskolni.org netřídní učitel
Soňa Kotasová s.kotasova@zsskolni.org netřídní učitel
Petra Wolfová druzina.skolni@zsskolni.org vedoucí školní družiny
Bc. Jana Motyková druzina.skolni@skolni.org vychovatelka ŠD
Bc. Gabriela Šimíková druzina.skolni@zsskolni.org vychovatelka ŠD
Andrea Švikruhová druzina.skolni@zsskolni.org vychovatelka ŠD
Mgr. Hana Vonzinová druzina.skolni@zsskolni.org vychovatelka ŠD

Přidáno 23. 11. 2017, autor: J4W Admin