ORGANIZACE VÝUKY ZŠ ŠKOLNÍ ORLOVÁ OD 4. 1. 2021

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020 s vědomím, že v ZŠ, SŠ, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.
 1. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
 2. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 3. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 4. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 5. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 6. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 7. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 8. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 9. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
 10. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 11. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
  1. rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly;
  2. maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby;
  3. ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení;
  4. udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd;
  5. žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd;
  6. žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Přidáno 30. 12. 2020, autor: správce webu