neBOJme SE ZÁVISLOSTÍ

Říká se, že kdo je připraven, není zaskočen – stejným heslem se řídíme i my – na ZŠ Slezské se v období od 24. 1. 2018 – 31. 1. 2018 konal cyklus přednášek pro 7. – 9. ročníky zaměřený na různé typy závislostí. Besedy jsme s důvěrou svěřili panu magistru Šarochovi (oddělení prevence kriminality při MP Orlová), který není žádným nováčkem v této problematice. Pan Šaroch pojal přednášky způsobem velmi atraktivním pro žáky – kombinoval fakta a příklady z praxe, žáci si mohli vyzkoušet tzv. alkoholové brýle, studenty také zasvětil v oblasti závislostí na nikotinu, alkoholu a dalších drogách a žáci 8. a 9. ročníků také získali právní povědomí o dané problematice. Dozvěděli se, jaká je jejich trestní odpovědnost po dosažení věku 15 let, co je přestupek a co už trestný čin. Žáci nejvíce ocenili odbornost, osobní příběhy lidí, se kterými se lektor setkal během své praxe a kamarádský přístup. Nejvíce zaujaly alkoholové brýle, o kterých jsme my učitelé slyšeli z vyprávění žáků snad o všech přestávkách.

            Ani první stupeň nebude o tento rozsáhlý problém nijak ochuzen - zde chystají paní učitelky Mgr. Dana Macurová a Mgr. Dagmar Slováková preventivní projekt zaměřený rovněž na závislostní chování, kde opět po dobrých zkušenostech propojíme spolupráci prvního a druhého stupně.

Abychom počáteční heslo přivedli k pomyslné dokonalosti, požádali jsme také pana magistra Šarocha o proškolení učitelského sboru v této oblasti a myslíme si, že by tyto informace neměly uniknout ani rodičům našich žáků – proto věříme, že se rozhodně nejednalo o poslední spolupráci.

                                                                                    Mgr. Dagmar Slováková, učitelka

                                                                                      


Zobrazení: Alba | Podle data

neBOJme SE ZÁVISLOSTÍ