Nástroje, které pro zajištění distančního vzdělávání během uzavření škol využívá ZŠ Školní

Edupage, Škola v pyžamu, Google meet, Studvisor (bližší informace po rozkliknutí nadpisu)
 1. Hlavní informační systém EduPage:
  1. sděluje informace, např. termíny online výukových setkání prostřednictvím jiných platforem (Škola v pyžamu, Google meet….)
  2. předává podpůrné materiály k výuce procvičovací testy, apod.
  3. průběžně klasifikuje, hodnotí práci žáků
  4. v případě potřeby umožňuje komunikaci žáka s vyučujícími, např. domluvení konzultačních hodin

 

 1. Další výuková platforma Škola v pyžamu umožňuje:
  1. jednoduché zadávání domácích úkolů,
  2. přehledné zobrazení odevzdaných řešení
  3. možnost rovnou v počítači označit žákům chyby.

 

 1. Využíváme i online výuku v daném čase pomocí platforem (Google meet, Studvisor…..)

 

 1. Umožňujeme offline výuku žáků prostřednictvím předání výukových materiálů ve vestibulu školy, po předchozí domluvě s daným vyučujícími.

Přidáno 14. 10. 2020, autor: správce webu