Mezinárodní soutěž v zahradnických dovednostech

Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Moravskoslezského kraje pořádal v pátek 20. září 2019 v Ostravě - Přívoze   9. ročník Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech.

Soutěž se skládala ze tří částí. Nejdříve proběhla soutěž zručnosti v podzimním aranžmá ze živých rostlin, následovala vědomostní soutěž – testy a poznávání rostlin - určování semen, plevelů, léčivek, okrasných rostlin, větví ovocných stromů a keřů.

Po soutěži děti dostaly občerstvení.  Pro děti a doprovod byla zajištěna prohlídka hasičského muzea, prohlídka hasičské techniky hasičů SŽDC, ukázky při vyhlášení poplachu a prohlídka starobylého kostela na náměstí Svatopluka Čecha.

Po návratu byli soutěžící seznámeni se správnými výsledky testů a soutěž byla organizátory vyhodnocena.

Naši školu Slezská 850 reprezentovaly 3 žákyně. Každý účastník soutěže byl odměněn diplomem – ocenění za účast v soutěži, několika drobnými cenami a květinkou.

Děvčata se neumístila na předních místech, přesto odcházela velmi nadšená, plná nových zážitků a nových znalostí.

Děkujeme soutěžícím za jejich přípravu a reprezentaci školy v soutěži a Českému zahrádkářskému svazu za skvělou organizaci celé akce a MSK za finanční podporu soutěže.

 

                                                                                                                Mgr. Věra Skybíková


Zobrazení: Alba | Podle data

Zahradnická soutěž