Knihovna

Čtení s porozuměním nás provází celý život. Jak pomoci dětem zvládnout tuto gramotnost? Určitě nejlépe pomocí knih – knih, které mají mezi sebou.

To nás vedlo k nápadu zřídit knihovnu v místnosti mezi třídami.  

Knihovna bude sloužit nejen našim žáků, ale i vyučujícím, budou se zde konat besedy s autory, vzdělávací semináře. Knižní fond byl pořízen z dotace  projektu MAP II ORP Orlová. Každé úterý si žáci mohou knihy vypůjčit či vrátit, mohou požádat o radu v případě výběru vhodné četby.

Velké poděkování patří pracovnicím městské knihovny, které svými nápady přispěly k estetickému vybavení místnosti.  

Mgr. Hana Rettová, ředitelka školy


Zobrazení: Alba | Podle data

Knihovna