Karneval 2019

Na pátek 1. března se děti 1. stupně dlouho těšily. Těšily se na maškarní karneval. Připravily si masky a nápadité převleky, ve kterých je téměř nebylo poznat. Do kostýmů se tentokrát převlékli i všichni učitelé.  Porota měla s vyhodnocením nejlepších masek hodně práce. Z každé třídy byly vybrány 3 nejlepší. Putovní pohár za nejlépe namaskovanou třídu vyhrály děti II. C.

Děti si užily nejen tanečků, ale i řady soutěží a zábavy. Program uvedli tanečníci z kroužku KC Maják svým tanečním vystoupením. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli – učitelům 1. stupně, asistentům, školnímu parlamentu, paní zástupkyni ředitele. Každoroční tradiční akce se vydařila, jen nám bylo líto, že to tak rychle uběhlo. Už se těšíme na příští rok.

Za všechny, kteří se na akci podíleli, Mgr. Marie Škodová


Zobrazení: Alba | Podle data

Karneval 2019