Jak vzniká kniha

V pátek 23. února proběhla ve školní knihovně ZŠ Slezská 850 beseda na téma Jak vzniká kniha.  Zúčastnily se jí všechny třídy 1. stupně. Tuto besedu jsme uspořádali ve spolupráci s Městskou knihovnou v Orlové. Paní knihovnice Ivana Vicherková zajímavou formou přiblížila žákům celý průběh, než se kniha dostane od jejího autora až ke čtenáři.  Pro žáky bylo také inspirativní předvedení zajímavých knih různých žánrů. Věříme, že to některé motivovalo k návštěvě knihovny     a k vyplnění volného času četbou.

Mgr. Marie Škodová


Zobrazení: Alba | Podle data

Beseda na téma Jak vzniká kniha