Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Informace pro budoucí prvňáky

Zápis do 1. tříd  pro šk. rok 2018/19

ZŠ Školní 862

(Pro ZŠ Slezská jsou informace uvedené níže.)

Organizace zápisu

Zápis se bude konat 19. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin a 20. 4. 2018 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin v prostorách ZŠ Orlová -Lutyně Školní 862 okres Karviná. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

  1. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu spádově patřící do ZŠ Orlová – Lutyně Školní 862. Přijímáme žáky i z jiných spádových oblastí.
  2. Žáci jsou přijímáni do počtu 70.

 Průběh zápisu

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí, zápisový lístek, popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…).

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz informace k odkladům).

 2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi).

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,   je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Oznámení o přijetí

Ředitel školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle par. 46 školského zákona, za podmínek stanovených v par. 36 téhož zákona.

Rozhodnutí si vyzvedněte v kanceláři školy ve dnech 2. a 9. května od 8:00–15:00 nebo 3., 4., 10. a 11. května od 8:00–14:00.

ZŠ Slezská 850

Organizace zápisu

Zápis se bude konat  19 .4. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin a 20. 4. 2018 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin v prostorách ZŠ Slezská 850 Orlová – Poruba.

Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu spádově patřící do ZŠ Orlová – Lutyně Školní 862 - místo poskytovaného vzdělávání Orlová - Poruba Slezská 850.

  1. Přijímáme žáky i z jiných spádových oblastí.
  2. Žáci jsou přijímáni do počtu 70.

 Průběh zápisu

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí, zápisový lístek, popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…).

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz informace k odkladům).

 2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi).

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Oznámení o přijetí

Ředitel školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle par. 46 školského zákona, za podmínek stanovených v par. 36 téhož zákona.

Rozhodnutí si vyzvedněte v kanceláři školy ve dnech 2. a 9. května od 8:00 – 15:00 nebo 3., 4., 10. a 11. května od 8:00 – 14:00.

Desatero pro rodiče budoucích prvňáků.

 

Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Příloha k žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o předčasné vřazení dítěte k povinné školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přidáno 22. 1. 2018, autor: správce webu