Informace ke stahování stravného a vyúčtování školní družiny

Vrácení přeplatků za stravné a družinu.

 

Vážení rodiče,

systém stahování inkas nelze přerušit. Konečné vyúčtování proběhne k 30. 6. 2020, kdy všem budou automaticky vráceny platby zpět na účet. Systém je nastaven tak, aby co 2 měsíce byly započteny vratky za neodebrané obědy a vráceny zpět. Tak že v dubnu proběhnou vratky za únor, v květnu za březen atd.. Také je velice složité systém zastavit a posléze možná na květen, červen zase zprovoznit. Proto jsme se rozhodli pro tuto variantu. Pokud nechcete, aby se Vám částky stahovaly, stačí pozastavit povolení k inkasu. Nyní se stahovalo na květen, kdy možná pár dnů stravování proběhne.

Śkolní družina bude vyúčtována na konci školního roku a přeplatky, které vznikly neúčastí dětí za nouzového stavu vám budou vráceny.

Přidáno 23. 4. 2020, autor: správce webu