III. A v Orlové-Městě

Žáci se vydali poznat historickou část města.  Děti uviděly Římskokatolický kostel  Narození Panny Marie, prošly se Zámeckým parkem, kde si zopakovaly historii naučenou z vyuč.hodin. Nejzajímavější částí dnešního dne byla předem domluvena prohlídka současné radnice s paní místostarostkou Bc.Naděždou Kubalovou, která děti seznámila s odbory nacházející se v budově,  s bustou a pamětní deskou T.G.Masaryka spojenou s návštěvou  Orlové v roce 1930 a  krásně vyzdobenou obřadní síní. Dokonce některé děti  tuto síň poznávaly z fotek, když měly „Vítání občánků“ nebo ze svatby rodičů. Paní místostarostka také dětem ukázala velkou Pamětní knihu nových občánků; mohly si vyzkoušet, jak je těžký „starostovský řetěz“ a velkým zážitkem bylo vstoupit na balkon a uvidět z výšky reliéf orlice na dlažbě, které si nikdy nevšimly.

Děti byly z exkurze velice nadšené.

Děkujeme paní Bc.Naděždě Kubalové za zajímavý výklad, její čas a drobné upomínkové předměty pro děti.

 


Zobrazení: Alba | Podle data

III. A v Orlové-Městě