Hmyzí povídání

Jelikož se pomalu, ale jistě blíží „Paní Zima“, rozhodli jsme se pozvat k nám na návštěvu lektorku ze spolku vzdělávacích, osvětových a zážitkových akcí – Rozchodník, aby nám řekla něco málo o tom, jak se na zimu připravuje hmyz. Seznámili jsme se s pojmem hmyz, z čeho se skládá hmyzí tělo, jak fungují a kde jsou uloženy jejich smysly a vyzkoušeli si, jak hmyz vidí. Vysvětlili jsme si pojmy larva, kukla, dospělec a na závěr jsme si vyrobili vážky z přírodnin. Pracovali jsme společně, samostatně i ve skupinách.

Hodina se nám moc líbila.

J. Pechová + 1.B


Zobrazení: Alba | Podle data

Hmyzí povídání