Exkurze žáků ZŠ Školní na středních školách

Nejdříve se v pátek 15. 10. 2021 mohla děvčata podívat na SZŠ v Karviné, kde si vyzkoušela různé činnosti spojené s prací zdravotních sester, např. resuscitovat, ošetřit ránu, měřit tlak apod. Od studentů této školy získala spoustu informací o studiu i praxi ve zdravotnictví. Vládla zde příjemná a vstřícná atmosféra a děvčatům se návštěva velmi líbila.

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se pro změnu chlapci mohli zúčastnit „Dne řemesel, techniky a technologií“ na SŠTaS v Karviné. Prohlédli si celou školu, seznámili se se všemi obory, které se na této škole vyučují, a zapojili se do soutěží, které si pro ně připravili vyučující a studenti jednotlivých oborů. Velmi zajímavé byly pro kluky také prezentace práce Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. I z této návštěvy odcházeli chlapci plni zážitků a někteří také s chutí studovat na této škole.


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze