Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Exkurze na MěÚ Orlová

Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili MěÚ Orlová.

Ve čtvrtek 4.10.2018 vyrazili v dopoledních hodinách nejstarší žáci základní školy na Slezské ul. v Orlové – Porubě na městský úřad. Jelikož je to náplní učiva občanské výchovy, chtěli jsme vědět, jak to tam víceméně chodí. Ve vestibulu nás přivítala velmi sympatická a milá paní Bc. Eliška Floriánová, která nás velmi ochotně provedla celým úřadem a odpovídala na vše, co nás zajímalo. Nejdříve jsme se zastavili u občanských průkazů, neboť je to v tuto dobu pro nás aktuální a doklad totožnosti si budeme vyřizovat. Vysvětlila nám vyvolávací systém, upozornila na doklady nutné k vyřízení  OP, poradila nám, že se můžeme také na webových stránkách úřadu objednat na určitý den i hodinu bez čekání. Na odboru evidence obyvatel nás zajímalo, jak se přihlásit k pobytu v případě, že bychom se stěhovali. Na matrice, protože to nás zajímalo nejvíce, jsme se dozvěděli záležitosti kolem uzavření manželství, narození dítěte, vítání občánků, přece jen máme život teprve před sebou a určitě budeme chtít všichni založit rodinu. Před odchodem nás naše průvodkyně ještě seznámila s funkcí  informační tabule i podatelny u vchodu do úřadu a předala nám malé upomínkové předměty. I když nebyl úřední den, nebyl městský úřad úplně prázdný, ale potkávali jsme občany, kteří přišli vyřídit své záležitosti s milými a ochotnými pracovnícemi, tak jako jsme je při naší exkurzi poznali i my. Kdybych to měla shrnout, exkurze byla zajímavá a líbila se nám. Náš městský úřad nabídne dost informací, za což jsme rádi.

                                                                          Žáci IX.C ZŠ Slezská 850, Orlová - Poruba

Přidáno 16. 10. 2018, autor: Světlana Majetná