Exkurze na MěÚ Orlová

Žáci ZŠ Slezská 850 navštívili MěÚ Orlová.

Ve čtvrtek 4.10.2018 vyrazili v dopoledních hodinách nejstarší žáci základní školy na Slezské ul. v Orlové – Porubě na městský úřad. Jelikož je to náplní učiva občanské výchovy, chtěli jsme vědět, jak to tam víceméně chodí. Ve vestibulu nás přivítala velmi sympatická a milá paní Bc. Eliška Floriánová, která nás velmi ochotně provedla celým úřadem a odpovídala na vše, co nás zajímalo. Nejdříve jsme se zastavili u občanských průkazů, neboť je to v tuto dobu pro nás aktuální a doklad totožnosti si budeme vyřizovat. Vysvětlila nám vyvolávací systém, upozornila na doklady nutné k vyřízení  OP, poradila nám, že se můžeme také na webových stránkách úřadu objednat na určitý den i hodinu bez čekání. Na odboru evidence obyvatel nás zajímalo, jak se přihlásit k pobytu v případě, že bychom se stěhovali. Na matrice, protože to nás zajímalo nejvíce, jsme se dozvěděli záležitosti kolem uzavření manželství, narození dítěte, vítání občánků, přece jen máme život teprve před sebou a určitě budeme chtít všichni založit rodinu. Před odchodem nás naše průvodkyně ještě seznámila s funkcí  informační tabule i podatelny u vchodu do úřadu a předala nám malé upomínkové předměty. I když nebyl úřední den, nebyl městský úřad úplně prázdný, ale potkávali jsme občany, kteří přišli vyřídit své záležitosti s milými a ochotnými pracovnícemi, tak jako jsme je při naší exkurzi poznali i my. Kdybych to měla shrnout, exkurze byla zajímavá a líbila se nám. Náš městský úřad nabídne dost informací, za což jsme rádi.

                                                                          Žáci IX.C ZŠ Slezská 850, Orlová - Poruba

Přidáno 16. 10. 2018, autor: Světlana Majetná