Exkurze na DAKOL

Žáci deváté třídy a další vycházející žáci z nižších ročníků se 7. prosince 2017 zúčastnili exkurze na Středním odborném učilišti DAKOL. Studenti nejdříve ve školní jídelně sami prezentovali žákům učební obory, které daná škola vyučuje v Orlové.

Následně si žáci s paní Trinerovou prošli školu a v odborných nebo cvičných učebnách a dílnách byli blíže seznámeni s praxí jednotlivých oborů a některé činnosti si mohli i vyzkoušet.

Žáci, kteří se akce zúčastnili, přijeli velmi spokojeni, protože tam mohli prakticky vidět, co je na střední škole čeká, když si některý z oborů vyberou a když budou mít týden odborného výcviku.

Mgr. Věra Walachová, Mgr. Věra Skybíková

 

 

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze na Dakol