Exkurze na ČOV

Žáci VIII. C naší školy navštívili dne 15. 10. 2019 Čistírnu odpadních vod v Orlové. Seznámili se s celým postupem mechanicko-biologického čištění odpadní vody, nahlédli do plynojemu, zásobárny kalů a vyšli až na věž s vyhníváním kalů. Žáci si mohli porovnat čistotu přitékající vody a vody po 4 hodinovém čištění, která se vypouští do řeky. Dověděli se, jak se v ČOV využívají všechny vzniklé produkty. Na závěr se přesvědčili, že je celý provoz řízen počítačem a kamerově monitorován.

Žákům se exkurze líbila, protože výklad byl pro ně srozumitelný. Exkurze je plánována v návaznosti na učivo chemie o úpravě odpadní vody, ale také se žáci seznamují s provozem v praxi v rámci volby povolání.

Mgr. Věra  Skybíková, Mgr. Ladislav Kováč, Tomáš  Illéš


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze ČOV