Exkurze na ČOV

Třída VIII. C navštívila dne 15. 9. 2020 Čistírnu odpadních vod v Orlové.

Žáci si vyslechli výklad  celého postupu čištění odpadní vody mechanicko – biologickým způsobem,  zpracování vzniklých kalů a využití vzniklého plynného produktu. Prošli celým provozem zpracování a na závěr se přesvědčili, jak je celý provoz řízen počítačem a celý areál kamerově sledován.

Žákům se exkurze líbila, protože výklad byl pro ně srozumitelný.

Exkurze je plánována v návaznosti na učivo chemie o úpravě odpadní vody, ale také se žáci seznamují s provozem v praxi v rámci volby povolání.

Mgr. Kateřina Rašová,  Mgr. Eva Škapová, Mgr. Věra Skybíková


Zobrazení: Alba | Podle data

Exkurze na ČOV