Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Elektronická žákovská knížka

Od školního roku 2018/2019 byl na ZŠ Školní ve všech ročnících počínaje 3. třídami zahájen provoz Elektronické žákovské knížky.

Do systému se můžete přihlásit na adrese: https://skolniorlova.edupage.org,    případně přes nabídku v levém menu na webové stránce školy.

Do mobilního telefonu si můžete stáhnou aplikaci EduPage v Google play (pro OS Android) nebo v App Store (pro iOS).

Informace k rodičovskému účtu obdržíte od třídního učitele na třídní schůzce 11. 9. 2018. V případě ztráty či jiných problémů s účtem je potřeba kontaktovat třídního učitele.

Přidáno 27. 8. 2018, autor: správce webu