Doba "Distanční" na Školní

O tom, jak zvládáme distanční výuku i když je to pro všechny, pro děti, rodiče a učitele, nelehké....

Na jaře 2020 byla distanční výuka pro všechny zúčastněné jistým šokem. Školy se zavřely ze dne na den a nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít a kdy znovu otevřou. Výuka byla na bázi dobrovolnosti žáků a všichni jsme žili v tísni a obavách, co se bude dít.

Ovšem mohu s hrdostí říci, že už od jara naše škola nezahálela. Pokud byly děti doma, ve škole se opravovalo, natíralo, uklízelo a dezinfikovalo. A tak, jako nám Covid vzal část našich svobod a omezení pohybu, mnohé nám zase dal. Lidé byli soudržnější, snažili se pomáhat a učitelé dělali to samé. Musím smeknout před svými kolegy, protože tak markantní skok, jakým si prošli za půl roku v oblasti informačních technologií, se nepodařilo učinit za několik předchozích let. Absolvovali nespočet webinářů a školení, zlepšovali informační gramotnost, učili se ovládat nové aplikace.

Všechno toto se nyní promítá i do současné podoby distanční výuky. Naše škola má plně elektronický systém známkování, třídní knihy i komunikace s rodiči, Edupage. Edupage jsme tedy měli i před pandemií, ale až nyní jsme do tohoto systému najeli i s prvním stupněm naší školy, takže už i naši nejmenší a jejich rodiče mohou být informováni nejen papírovou formou.

Všichni žáci měli zřízeny školní mailové adresy a mohou tak využívat online schůzky pomoci platformy Meet v Googlu. Je to interaktivní prostředí, kde může žák s učitelem a spolužáky komunikovat, prostřednictvím veřejného i soukromého chatu, ale především se setkávat i tváří v tvář, pokud má kameru. Učitelé dokáží – a zadávají úkoly přes Edupage, tamtéž dokáží vytvářet i testy a zadávat nové učivo a zápisy. Žáci se učí i matematiku pomocí platformy Studvisor, využívají Flippity a interaktivní učební materiály, zároveň jsme si zvykli zadávat a přijímat úkoly ve Škole v pyžamu, což je další platforma, která umožňuje i mladším žákům, aby jednoduše a samostatně nahráli například fotky svých písanek nebo pracovních sešitů.

Musím moc pochválit většinu žáků naší školy. Přistupují nyní k učení velmi zodpovědně, a troufám si říci, že to není jen proto, že distanční výuka je nyní povinná. Pomáhají si i navzájem, pokud někomu nelze navázat připojení nebo něco zapomněl. Mnoho učitelů založilo i studijní skupiny na Messengeru, kde rovněž probíhají i individuální konzultace, ale i online hodiny.

V případě problémů s připojením k internetu řešíme tuto situaci individuálně. Ve vestibulu školy si žáci mohou vyzvednout studijní materiály a po nutných opravách je zase dostanou zpět. V omezené míře tak mohou po domluvě i individuálně konzultovat své problémy.

Velmi často jsme odkázáni i na telefonickou komunikaci s rodiči, ať již kvůli nemoci a omluvenkám nebo při navázání lepší spolupráce se školou. Mluvím za všechny své kolegy, když chci závěrem vyjádřit velké díky všem, kteří se podílejí na hladkém chodu vyučování.

V první řadě svým kolegům, kteří obětavě dopoledne „vysílají“ online, „chatují“ na Messengeru a zadávají úkoly nepřipojeným a v odpoledních a večerních hodinách se poté věnují opravám a vysvětlování individuálně. Chci poděkovat naší IT koordinátorce, která nejenže připravuje veškerou techniku, aby byla funkční a kompatibilní, ale i školí kolegy, aby se v množství informací neztratili, a pomáhá, kde může. Chci poděkovat vedení školy, které se flexibilně přizpůsobuje situaci a snaží se vyjít vstříc.

Velmi chci poděkovat rodičům za podporu, laskavá slova a snahu o spolupráci a pomoc. My učitelé si také uvědomujeme, že rodiče jsou zahlceni povinnostmi, kterých je mnohem více, než kdy dříve, i my jsme zároveň rodiči žáků a studentů a děkujeme za pomoc. Společně to zvládneme.

Můj největší dík patří všem žákům naší školy, kteří opravdu podávají krásné výkony a jsou usměvaví i do kamery nebo alespoň nešetří smajlíky. Víme, máte to těžké. Učení doma je mnohem těžší pro všechny, ale jednou každá doba – i ta distanční – skončí a bude líp. Děkuji za to, že se snažíte.

Slovo závěrem? Ano, doba je obtížná pro všechny, raději bychom všichni fungovali v běžném režimu, ale vydržíme a vrátíme se silnější a odhodlanější. Věřte, že se nám už po dětech ve škole opravdu moc stýská…

 

Mgr. Barbora Janitorová,

Výchovná poradkyně

Přidáno 3. 11. 2020, autor: správce webu