Desatero pro primární prevenci na ZŠ Slezská 850

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro žáky II. stupně. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve škole. Jedná se o seriál deseti videoklipů, které jsou provázané s elektronickými kvízy.  V desateru se reflektují klíčová témata primární prevence – Užívání tabákových výrobků, Stalking, Týrání a zneužívání dětí, Užívání návykových látek, Domácí násilí, Alkoholismus, Šikana, Poruchy příjmu potravy, Sebepoškozování a Nelátkové závislosti. Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních faktů o rizikovém chování. Poté si žák pomocí kvízu prověří své znalosti. Po ukončení kvízu účastník ihned zjistí, jaká byla jeho úspěšnost. Projekt je podporován MŠMT a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách pro rok 2021.

Mgr. Hana Vonzinová


Zobrazení: Alba | Podle data

Primární prevence