Crash

Děti se tak mohly realistickým ztvárněním výstavy vcítit do situací, do kterých se díky své neopatrnosti mohou během okamžiku dostat, se situacemi, které nastanou bezprostředně po nehodě. A nebylo to zrovna příjemné podívání.

Celá výstava byla rozdělena na několik témat. K vidění byla místa dopravních nehod způsobené řidiči motorových vozidel, motocyklů, cyklisty, obrazové a zvukové záznamy, osobní příběhy účastníků nebo obětí dopravních nehod. Byla postavena tak, aby byla zajímavá a poučná pro děti a aby si z ní odnesly co nejvíce.


Zobrazení: Alba | Podle data

Crash