Brána řemesel

„Brána řemesel“

     Již podruhé v letošním školním roce měli žáci deváté třídy možnost blíže se seznámit s obory, které si mohou vybrat pro své další studium.

     Nejprve dne 22. 9. 2021 navštívili „Den řemesel“, který pořádala SŠ v Bohumíně na náměstí TGM,  a následně 21. 10. 2021 akci s názvem „Dny řemesel, techniky a technologií aneb I malé kolo roztočí ta velká“ na SŠTaS v Karviné.

     V rámci těchto akcí školy představily žákům nejen svou školu a obory, které lze na jejich škole studovat, ale proběhla také prohlídka dílen s ukázkami řemesel, techniky a technologií. V Karviné zhlédli i prezentace HZS ČR, PČR a Městské policie Karviná.

     Akce byly pro žáky o to zajímavější, že některé činnosti si mohli i sami vyzkoušet. Proto věříme, že přiblížení techniky dodá našim žákům  odvahu a chuť studovat některý z technických oborů.

Mgr. V. Walachová, výchovný poradce


Zobrazení: Alba | Podle data

Brána řemesel