Besedy a zážitkové programy s tématem alkohol

Od začátku 2. pololetí letošního školního roku se na naší škole věnujeme tématu závislostí. Pro žáky 2. – 5. tříd jsme připravili zážitkový program na téma alkohol – nechybělo několik stanovišť v tělocvičně naší školy, kde se žáci dozvěděli hravou formou o následcích užívání alkoholu – nejen těch zdravotních, ale především se dozvěděli, jaké nepříjemnosti mohou potkat celou rodinu a také to, že odmítnutí alkoholu není žádnou ostudou.

 

Celou akci měly na starosti paní učitelky Mgr. Dana Macurová a Mgr. Dagmar Slováková. Po velmi dobrých zkušenostech a ohlasech se rozhodly pro spolupráci s žáky 2. stupně. Starší žáci si již před časem vyslechli přednášky na téma závislostí od pana magistra Šarocha (oddělení prevence kriminality při MP Orlová) a byli ochotni se při práci na jednotlivých stanovištích podělit o své zkušenosti s prvostupňovými žáky. Jako poděkování za jeho cenné zkušenosti jsme jej na jeden takový zážitkový program pozvali – s díky pozvání přijal.

 

Po absolvování všech stanovišť následovala krátká samostatná práce žáků a nechyběl ani pracovní list, který žáci vyplňovali již se svými třídními učiteli. Ohlas žáků byl veliký, navíc skoro každé dítě chtělo ostatním předat příběh o člověku, který kvůli alkoholu dopadl špatně. Proto věříme, že toto aktuální téma bylo pro žáky velkým přínosem.

 

Mgr. Dagmar Slováková


Zobrazení: Alba | Podle data

Besedy o alkoholu