Advent

Nejkrásnější svátky v roce klepou na dveře a my si období Adventu (čekání na Ježíška) zpříjemňujeme nejen v hodinách výtvarné či pracovní výchovy, ale ve všech vyučovacích předmětech.

Pravidelně každý den sledujeme Adventní kalendář na Déčku, sčítáme a odčítáme s čerty, anděly, čteme vánoční příběhy, vyprávíme si o starých zvycích a tradicích, zpíváme koledy, navštěvujeme vánoční akce pořádané DK, DDM a Muzeem v Orlové.

Žáci 1. B


Zobrazení: Alba | Podle data

Advent I. B